czwartek, 17 grudnia 2009

Rasy i wzorce królików

Można śmiało powiedzieć, że istnieje około 100 ras królików różniących się miedzy sobą znacznie. Jednak nie wszystkie mają znaczenie gospodarcze. Możemy zatem podzielić rasy królików na rasy użytkowe i amatorskie.W zależności od długości włosa króliki dzieli się na: długowłose - powyżej 60 mm, wysokowłose 40-60 mm, normalno- włose 25-40 mm, oraz krótkowłose - poniżej 25 mm.


Ze względu na kierunek użytkowania wśród ras użytkowych rozróżnia się cztery typy:


  • typ mięsny
  • typ mięsno- futerkowy
  • typ futerkowy
  • typ wełnisty

Ostatnim kryterium któremu chciałbym poświęcić trochę więcej uwagi jest podział ras królików ze względu na masę ciała dorosłych zwierząt. Możemy tu wyróżnić cztery grupy:
  • rasy duże ważące powyżej 5,5 kg,
  • rasy średnie ważące 3.5-5,5 kg,
  • rasy małe ważące 2,0-3,5 kg,
  • rasy miniaturowe (karzełki) ważące poniżej 2 kg.
Podział ten jest o tyle istotny, iż na jego bazie został opracowany przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Likwidacji wzorzec królików, który służy do oceny fenotypu ras i odmian królików na terenie Polski. Na temat Wzorca Królików opowiem więcej w dziale Ocena.

Wzorcem w Polsce są objęte następujące rasy i odmiany królików:

Rasy Duże:

Rasy Średnie:

Brak komentarzy: